Lấp đầy công suất buồng phòng thúc đẩy condotel phát triển Việc khai thác, lấp…